Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση,επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούνιο 2020.

24.08.2020 Αγαπητοί συνάδελφοι , Συνημμένη θα βρείτε την Απόφαση : ΓΔΟΥ 199, με θέμα, Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση,επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούνιο 2020.  Ο πίνακας με τους ΚΑΔ εντός του ΦΕΚ, περιλαμβάνει τον κάτωθι ΚΑΔ: ΚΑΔ  55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας […]

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΦΙΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Α3 ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

20.08.2020 Αγαπητοί συνάδελφοι, Όσα τουριστικά καταλύματα έλαβαν «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Μάιο 2020», οφείλουν να εκπληρώσουν και τους παρακάτω όρους: o        Ανάρτηση αφίσας Α3 στην επιχείρηση για ενημέρωση του κοινού ότι δόθηκε η αποζημίωση ειδικού σκοπού. o        Να αναφέρουν και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης την […]