Το Canyoning αναπτύσσεται συνεχώς και κυρίως στην περιοχή των Ιωαννίνων. Ο λόγος είναι ότι στην περιοχή από τα βουνά στα Ζαγόρια μέχρι τα βουνά των Τζουμέρκων υπάρχουν πολλά φαράγγια. Συνεχώς οργανώνονται διαδρομές στα φαράγγια διαφόρων βαθμών δυσκολίας.