Εισήγηση  του Ζήγου Χρήστου Γ.Γραμματέα  της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ με θέμα τον « Αγροτουρισμό»

 

Ο Αγροτουρισμός πρωτοεμφανίστηκε στην Κεντρική Ευρώπη, τη δεκαετία του ’60. Λίγοι άνθρωποι στην αρχή και κυρίως της άρχουσας τάξης, κάνανε ολιγοήμερες διακοπές σε μεγάλα αγροκτήματα, νοικιάζοντας ένα μέρος της κατοικίας του αγρότη, συμμετέχοντας στις αγροτικές και κτηνοτροφικές ασχολίες, στα ήθη και τα έθιμα της περιοχής, καταναλώνοντας παράλληλα τα προϊόντα που παρήγαγε το αγρόκτημα ή η περιοχή. Αργότερα που έγινε πιο μαζικός αγροτουρισμός, συμμετείχαν και  άλλες κοινωνικές ομάδες, οργανώθηκε και σε πιο επιχειρηματική βάση. Ανακαινίστηκαν παλιά παραδοσιακά σπίτια, πύργοι, κάστρα ακόμη και Μοναστήρια, για να καλύψουν την ανερχόμενη ζήτηση σε αυτού του είδους τις διακοπές, οι οποίες έδωσαν οικονομική ανάπτυξη σε πολλές αγροτικές περιοχές, αυξάνοντας έτσι το εισόδημα των πραγματικών αγροτών, χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον και την ντόπια κουλτούρα.

Στην Ελλάδα, οι πρώτες προσπάθειες Αγροτουρισμού έγιναν στο τέλος της δεκαετίας του ’80 και στην αρχή της δεκαετίας του ’90. Έγινε όμως κακή αντιγραφή αυτού του μοντέλου, χωρίς προδιαγραφές και υψηλά στάνταρ, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, σε ορισμένες περιπτώσεις.

Τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί η τουριστική υποδομή και έγιναν σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις.

                  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ένας σημαντικός ανασταλτικός παράγων για τις επενδύσεις στον Αγροτουρισμό είναι η γραφειοκρατία παρά τις υποσχέσεις των αρμόδιων για μείωση δυστυχώς η  γραφειοκρατία αυξάνει , τα πολλά δικαιολογητικά και οι πολλές διατυπώσεις. Θα σας περιγράψω αυτόν τον λαβύρινθο της γραφειοκρατίας, όσο γίνεται πιο περιληπτικά.: π.χ αν είστε σε ορεινή περιοχή, αν έχετε οικογενειακές υποχρεώσεις, αν είστε σε παραμεθόριο περιοχή, αν ασχολείστε με βιολογικές καλλιέργειες , αν εφαρμόζετε τους κανονισμούς της πράσινης γεωργίας , αν είστε νέος αγρότης .. Αυτό είναι πλεονέκτημα να ενταχθείτε στο πρόγραμμα Αγροτουρισμού (μπορείτε βέβαια και  να αγοράσετε ή να μισθώσετε αγροτική εκμετάλλευση, της οποίας το μέγεθος θα μετρηθεί για τις αγροτικές καλλιέργειες με το παραγόμενο προϊόν σε σχέση με τις εργατοώρες που θα προσφέρει ο αγρότης. Για τα ζώα το μέγεθος της εκμετάλλευσης με τις ζωικές μονάδες : π.χ  7 πρόβατα = 1 Ζ.Μ)

Σε κάθε περίπτωση το αγροτικό εισόδημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τα άλλα εισοδήματα(εκτός ορισμένων εξαιρέσεων). Αν θέλεις να ασχοληθείς και με δεύτερο επάγγελμα στον Αγροτουρισμό ή στην αγροτοβιοτεχνία, έχεις την δυνατότητα μέσα από το νέο ΕΣΠΑ .:

 

Α)  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ).

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης του Αγροτουρισμού , υποβολή προτάσεων ως 25/04/13 .Πληροφορίες  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τηλ: 2105275203-4 e-mail:agrotikianaptixi@mou.gr

Οι επιλέξιμες δράσεις και οι δαπάνες που επιδοτούνται :

Το μέτρο θα υλοποιηθεί σε γεωγραφικά οριοθετημένες περιοχές παρέμβασης οι οποίες θα είναι κυρίως ορεινές και μειονεκτικές σύμφωνα με το άρθρο 50 του καν. 1698/2005 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνέχεια σε συνέχεια του πλαισίου εφαρμογής των ΟΠΑΑΧ της Προγραμματικής Περιόδου .Στο μέτρο εντάσσονται ενδεικτικά : α) παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα και συγκεκριμένα :

 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης ( γραφεία –περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης )
 • Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων .
 • Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου .
 • Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών .Σημείωση :οι τρεις πρώτες δράσεις υλοποιούνται εκτός περιοχών Natura .Στο πλαίσιο των ανωτέρω παρεμβάσεων θα καλυφθούν δαπάνες που ενδεικτικά αφορούν σε :
 • Μελέτη και κατασκευή έργου
 • Απαραίτητο εξοπλισμό
 • Ενέργειες προβολής και προώθησης ( όπως παραγωγή πληροφοριακού και διαφιμιστικού υλικού , καταχωρήσεις , συμμετοχή σε εκθέσεις , ημερίδες –εκδηλώσεις , ιστοσελίδες και δικτυακοί τόποι )

β) Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας :

 • ίδρυση , επέκταση και εκσυγχρονισμός , χώρων εστίασης και αναψυχής .
 • ίδρυση και εκσυγχρονισμός γραφείων οργάνωσης , πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού .
 • ίδρυση , επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού ( εναλλακτικές μορφές τουρισμού , ειδικές μορφές τουρισμού , χώροι αθλοπαιδιών , χώροι γευσιγνωσίας ,κέντρα δημιουργικής απασχόλησης )
 • Βελτίωση επιχειρήσεων ( των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις της κατηγορίας « Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας » αυτού του Μέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ( όπως φωτοβολταικά , αξιοποίηση βιομάζας , γεωθερμίας ) με σκοπό την ίδια κατανάλωση .

Οι επιλέξιμες δαπάνες , σύμφωνα με το άρθρο 55 του καν. 1974/2006 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναφέρονται στα εξής :

 • Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων .
 • Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση με δυνατότητα αγορά καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού , περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών , μέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ( όπως για οικοδομικές , υδραυλικές , ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες , εργασίες θέρμανσης κτλ.)
 • Δαπάνες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απατήσεις λειτουργίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας , όπως ισοπεδώσεις , διαμορφώσεις , συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας , περιφράξεις , φωτισμός κλπ.
 • Δαπάνες για εξοπλισμό ( π.χ. δαπάνες αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών , περιλαμβανομένου και του λογισμικού αυτών κτλ.) .Άλλες δαπάνες που συνδέονται με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης όπως το περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή , έξοδα ανά χρηματοδότησης τόκων , γενικά έξοδα , ασφάλιστρα δεν είναι επιλέξιμες .
 • Δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω , όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων , μηχανικών και συμβούλων , δαπάνες για μελέτες , δαπάνες για την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δαπάνες αδειών εκμετάλλευσης .Για τις υποδομές διανυκτέρευσης , το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται έως 600.000 .

Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης ,οι σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της δυναμικότητας τους μέχρι το όριο που ορίζεται ανωτέρω , με προσθήκη καθ’ύψος ή /και κατ’επέκταση .Για τις υπόλοιπες δράσεις το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 300.000 ευρώ . Σε ότι αφορά τον ΦΠΑ δεν είναι δυνατή η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ εξαιρουμένου του ΦΠΑ για τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71 , παρ. 3(α) του καν. ( ΕΚ) 1698/2005 .Οι παρεμβάσεις , θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος .

 

Β)   ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2007 – 2016  που δίνουν το δικαίωμα στους αγρότες να ενισχύσουν το εισόδημά τους στις 2 κατηγορίες :

 • ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (τουριστικά καταλύματα, κάμπινγκ, ταβέρνες, χώρους αναψυχής κ.λ.π….)
 • ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑ (τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, εργαστήριο Λαϊκής Τέχνης κ.λ.π….).

Αφού αποφασίσετε ότι σας ταιριάζει καλύτερα , τα τουριστικά καταλύματα και ειδικότερα επιπλωμένα διαμερίσματα, πρέπει να διαθέσετε ένα οικόπεδο οικοδομήσιμο εντός οικισμού ή ένα αγρόκτημα άνω των 4 στρεμμάτων εκτός οικισμού. Εγώ προτείνω ως ιδανικό ένα αγρόκτημα 8 στρεμμάτων ιδιόκτητο.

Η επόμενη κίνηση είναι να βρούμε 2 καλούς συνεργάτες :

1)Έναν γεωτεχνικό μελετητή

2)Έναν πολιτικό μηχανικό, για να μας κάνει το τοπογραφικό, για να πάρουμε την καταλληλότητα του α)δεν πρέπει να είναι χαρακτηρισμένο δάσος ( σχετική βεβαίωση από το δασαρχείο), β) δεν πρέπει να είναι αρχαιολογικός χώρος( σχετική βεβαίωση από την αρχαιολογία), γ) βεβαίωση από την πολεοδομία για τους όρους δόμησης  για να ξέρουμε  πόσα Τ.Μ οικοδομής δικαιούμαστε να χτίσουμε,( σε αγρόκτημα 8 στρεμμάτων συνήθως χτίζουμε 300 τ.μ, ισόγειο και έναν όροφο (δεν συμπεριλαμβάνονται τα Τ.Μ του υπογείου)).Επίσης ο μηχανικός θα μας φτιάξει στην Β’ φάση τα αρχιτεκτονικά σχέδια κάτοψης, όψης, τομές, κάλυψης, τα οποία πρέπει να  σταλούν στην τεχνική υπηρεσία του Ε.Ο.Τ για έγκριση. Στην Γ’ φάση ο μηχανικός θα προχωρήσει στην ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη με τα σχέδια τα οποία θα υποβάλλει στην πολεοδομία για έκδοση οικοδομικής  άδειας. Για να παραλλάβουμε την άδεια οικοδομής, εκτός από την αμοιβή του μηχανικού πρέπει να πληρώσουμε τις φορολογικές επιβαρύνσεις στην Δ.Ο.Υ και μία προκαταβολή στο Ι.Κ.Α.

 • Παράλληλα με τον μηχανικό πρέπει να ετοιμάζετε και η οικονομικοτεχνική μελέτη από έναν μελετητή γεωτεχνικό ή γεωπόνο. Στην μελέτη αυτή θα παρουσιάζεται αναλυτικά η υπάρχουσα οικονομική κατάσταση και τα οικονομικά στοιχεία που θα προκύψουν από το δεύτερο επάγγελμα. Συνημμένα βεβαίωση κατοικίας από τον δήμο, συμβόλαιο κατοικίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση σπουδών ή επαγγελματικής κατάρτισης και βεβαίωση ασφάλισης. Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται στον Ο.Τ.Α της περιοχής σου, ο οποίος τα προωθεί στην διευ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε.  όπου γίνεται ο πρωτοβάθμιος έλεγχος και ο έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης με αυτοψία. Στην συνέχεια προωθούνται για δευτεροβάθμιο έλεγχο στην περιφέρεια η οποία σε συνεργασία με το υπουργείο Γεωργίας συντάσσουν τον οριστικό πίνακα των Δικαιούχων. Αν κάποιος νομίζει ότι αδικήθηκε μπορεί να υποβάλλει ένσταση σε τακτό χρονικό διάστημα. Επίσης αν κάποιος δεν κάνει χρήση της έγκρισης παίρνει την σειρά του ο επόμενος επιλαχών στον πίνακα. Η γραπτή έγκριση που έχουμε πάρει, αναφέρει και ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες ανά κωδικό (όλες οι εργασίες και ο εξοπλισμός είναι με κωδικούς για την ηλεκτρονική παρακολούθηση, την πρόοδο και τον έλεγχο των έργων).

Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με έναν καλό εργολάβο ή με αυτεπιστασία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συντάξουμε ένα αναλυτικό συμφωνητικό με τον εργολάβο ή με τα συνεργεία που θα δουλέψουν υπό την επιστασία του ιδιοκτήτη και πάντα με την επίβλεψη του μηχανικού. Σε κάθε συμφωνητικό η  παραλαβή και η εξόφληση θα γίνετε με έγγραφη έγκριση του μηχανικού για την καλή εκτέλεση του έργου. Την επιδότηση μπορούμε να την πάρουμε σε 2 ή  3 δόσεις σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών και πάντα με τα τιμολόγια και τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και μέχρι το όριο που έχουμε πάρει έγκριση, επειδή η επιδότηση κυμαίνετε μέχρι 65% . Το υπόλοιπο θα πρέπει να το βάλλουμε με δικά μας χρήματα ή με δάνειο, σε όποια τράπεζα δίνει με το χαμηλότερο επιτόκιο , με τα λιγότερα έξοδα δανείου και με τις μικρότερες εγγυήσεις. Σε κάθε περίπτωση θα μπει  μια υποθήκη το ακίνητο και θα ζητηθεί η εγγραφή του στο υποθηκοφυλακείο. Επίσης θα ζητηθεί από την τράπεζα και το ασφαλιστήριο πυρός και σεισμού. Όλα αυτά αυξάνουν τα έξοδα του δανείου που πρέπει να τα γνωρίζουμε από πριν, για να υπολογίσουμε από πριν ακριβώς τις δόσεις και με ποια έσοδα θα τις εξοφλούμε, για να μην βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση του πλειστηριασμού. Θα  πρέπει να συνεργαστούμε και με έναν μηχανολόγο για την σύνταξη μελέτης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καλοριφέρ και πυροπροστασίας (σχετική βεβαίωση από την πυροσβεστική υπηρεσία).

Αφού όλα τα παραπάνω έχουν εξελιχθεί ομαλά και φτάσαμε στην αποπεράτωση των 6 επιπλωμένων διαμερισμάτων( 4 δύχωρα και 2 μονόχωρα σύνολο 310 τ.μ). Με την έναρξη των εργασιών πρέπει να έχουμε κάνει έναρξη στην Δ.Ο.Υ και εγγραφή στο επιμελητήριο. Θα συνεργαστούμε με έναν λογιστή διότι θα τηρούμε βιβλία εσόδων – εξόδων και απόδοση Φ.Π.Α, αν δημιουργηθεί μεγάλο αποθεματικό Φ.Π.Α έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε επιστροφή το μεγαλύτερο μέρος του αφού προηγηθεί ο απαραίτητος φορολογικός έλεγχος. Για την ηλεκτροδότηση εκτός από το σχέδιο των εγκαταστάσεων θεωρημένο από τον Σύλλογο των ηλεκτρολόγων, θα πρέπει να πάρουμε και την έγκριση της Δ.Ο.Υ αφού της προσκομίσουμε τα τιμολόγια και τις αποδείξεις που πληρώσαμε για την οικοδομή. Επίσης στην Δ.Ο.Υ. πρέπει να αποδείξουμε και το πόθεν αίσχες για τα χρήματα που διαθέσαμε ως ίδια συμμετοχή για  την οικοδομή. Η κάθε περίπτωση ίσως χρειασθεί και κάποια άλλα δευτερεύοντα δικαιολογητικά  ή διαδικασίες προετοιμασίας για τις μελέτες. Σε συνεννόηση με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και συνεχής συνεργασία με τον μελετητή σας μπορούν να αντιμετωπιστούν.

 

           ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 

Για να θέσουμε σε νόμιμη λειτουργία την επιχείρησή μας , θα χρειαστούμε και το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ, το οποίο θα μας χορηγηθεί αφού προσκομίσουμε και τα παρακάτω:

 • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου,
 • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
 • Βεβαίωση έναρξης εργασιών από τη Δ Ο Υ
 • Βεβαίωση Υγειονομικού για τα λήμματα
 • Βεβαίωση Δήμου για το πόσιμο νερό,
 • Μια σειρά Αρχιτεκτονικών Σχεδίων,
 • Παράβολο υπέρ Δημοσίου 5.87 ευρώ ανά δωμάτιο
 • )έντυπα κατηγοριοποίησης
 • Πινακίδες Τιμών(Τιμοκαταλόγων)
 • Παράβολο στην Τράπεζα Ελλάδος 5.87 ευρώ ανά δωμάτιο
 • Παράβολο υπέρ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 5 ευρώ ανά δωμάτιο.
 • Παράβολο υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ 11.74 ευρώ
 • Παράβολο υπέρ ΣΕΕΔΔΕ 12 ευρώ

Αφού είχατε την υπομονή και την επιμονή ολοκληρώσατε(&δαμάσατε το τέρας της γραφειοκρατίας).

Για ερωτήσεις – διευκρινήσεις σχετικά με τη συμπλήρωση των  εντύπων  μπορείτε να απευθύνεστε :

 1. Στο Δήμο του τόπου της μόνιμης κατοικίας σας,
 2. Στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ μας ( 2665-0-27728)
 3. Στην Περιφέρεια – Διευ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης, τηλ: 2651-0-35046 , 27361
 4. Διεύθυνση Τουρισμού Περιφέρειας Ηπείρου 2651-0-41868

Προσοχή πρέπει να δοθεί, στην προβολή και  διαφήμιση της επιχείρησης, με προσπέκτους, κάρτες, χάρτες, τουριστικούς οδηγούς, εκθέσεις τουρισμού, Internet και Μ.Μ.Ε.

Με βαρύτητα στην φιλοξενία, συνέπεια και καθαριότητα, θα φτιάξετε μια αλυσίδα πελατών. Παρ ‘ όλες τις δυσκολίες, σας συνιστώ να το τολμήσετε όσοι έχετε τις προϋποθέσεις, διότι ο τουρισμός έχει μέλλον .

Ν α έχετε πάντα υπόψιν σας ότι ο πελάτης σε ένα Αγροτουριστικό κατάλυμα (οικογενειακή επιχείρηση ) θα πρέπει να τον υποδεχόμαστε όπως έναν μουσαφίρη με το κέρασμα με τοπικό γλυκό ή ποτό με την άψογη περιποίηση , την διατροφή σε οικογενειακό περιβάλλον την συμμετοχή των πελατών στις ασχολίες , στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και στα έθιμα. Φεύγοντας και ένα δωράκι αναμνηστικό, ούτως ώστε και ο ιδιοκτήτης να μείνει ευχαριστημένος αλλά κυρίως ο πελάτης να φύγει ευχαριστημένος και να πει χαλάλι τα χρήματα που ξόδεψα. Θα ξανάρθω!

Η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μια οικογενειακή επιχείρηση είναι να ξανάρχονται οι ίδιοι οι πελάτες ή να στέλνουν τους γνωστούς τους. Σε εμάς ο πελάτης είναι ο Κώστας , ο Νίκος , δεν είναι ο Κύριος Νο 120 και 130

 

Εκτός από τον λαβύρινθο της γραφειοκρατίας που αναλυτικά σας παρουσίασα παραπάνω , οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού και ειδικών μορφών τουρισμού έχουν οξυμμένα προβλήματα που πρέπει η πολιτεία να δώσει λύσεις τώρα .

 

 • Να επιτρέπετε η σύνδεση του μπόιλερ του ζεστού νερού με τον καυστήρα της θέρμανσης και όχι να μας ζητάν οι υπηρεσίες να έχουμε διπλές εγκαταστάσεις για την θέρμανση των δωματίων με πετρέλαιο θέρμανσης και για το ζεστό νερό πετρέλαιο κίνησης : α) είναι πολυδάπανες οι εγκαταστάσεις και β) δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι με αποτέλεσμα διάφορες υπηρεσίες να βεβαιώνουν παραβάσεις και πρόστιμα .
 • Πολλοί συνάδελφοι έχουν mini – bus για το transfer των πελατών τους και η τροχαία τους επιβάλει πρόστιμα και τους αφαιρεί τις άδειες των mini – bus διότι λένε είναι μόνο από τον ξενώνα και προς το αεροδρόμιο και το λιμάνι μόνο και μας απαγορεύουν να πάμε τους πελάτες μας στην πλαζ , στο ποτάμι ή σε άλλα αξιοθέατα .
 • Θέλουμε μεγαλύτερη και πιο αποτελεσματική προβολή και στοχευμένη διαφίμηση των καταλυμάτων μας όπως ενός ειδικού εντύπου και cd με τα καταλύματα για την Ήπειρο , καταχώρηση των καταλυμάτων στα site της Περιφέρειας , και του ΕΟΤ . Οικονομική ενίσχυση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ για τα έξοδα προβολής , ηλεκτρονικής διαφίμησης και δημιουργίας συστήματος on line κρατήσεων και τέλος να είναι επιλέξιμες δαπάνες στα σχέδια επένδυσης  όλα τα έξοδα που αφορούν την προβολή και διαφίμηση των επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού. ( έντυπα , cd , dvd , internet , εκθέσεις , επιγραφές κτλ)
 • Αύξηση της τιμής επιδότησης των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού της Εργατικής Εστίας από 11.50 ευρώ μικτά ( 10 ευρώ καθαρά ) που είναι σήμερα , σε 15 ευρώ και άμεση εξόφληση τους και όχι μετά από 20 μήνες όπως κάνει ο ΕΟΤ και η Αγροτική Εστία .
 • Να δοθεί βαρύτητα στα έργα τουριστικής υποδομής και βελτίωση των οδικών προσβάσεων σε χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος . Ούτως ώστε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και πιο ανταγωνιστικοί.
 • Επίσπευση των διαδικασιών που έχει ξεκινήσει η Αγροτουριστική για τις τεχνικές προδιαγραφές και τα στάνταρς( έχουμε ως καλό παράδειγμα το φορέα ΠΙΝΔΟΣ) για τις αγροτουριστικές επιχειρήσεις και τον τουρισμό υπαίθρου , για να ξέρει ο κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής το νομικό πλαίσιο.Με αξιόπιστη πιστοποίηση και συνεχή έλεγχο.
 • Ένταξη των συναδέλφων στα επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στο νέο ΕΣΠΑ .

Όλες  οι παραπάνω προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων θα βοηθήσουν στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις του Αγροτουρισμού να είναι οικονομικά βιώσιμες  και ανταγωνιστικές και να μπορούν να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες .

 

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΛΕΣΤΕ : 6932029995 Info@holiday-zigos.gr

 

   ΖΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  www.holiday-zigos.gr