Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ. « Ο ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ » ,εκπροσωπεί όλους τους συναδέλφους της Ηπείρου που έχουν επιπλωμένα διαμερίσματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενώνες αγροτουρισμού και επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Συνολικά υπάρχουν γύρω στις 1000 επιχειρήσεις μέλη οι οποίες είναι οργανωμένες σε 10 πρωτοβάθμιους Συλλόγους που καλύπτουν όλες τις τουριστικές περιοχές της Ηπείρου. Η Ομοσπονδία μας διοικείται από 9 μέλη στο ΔΣ και από την συνέλευση αντιπροσώπων , συμμετέχει ενεργά με τους εκπροσώπους της στο ΔΣ της τριτοβάθμιας ΣΕΕΔΔΕ και σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων που αφορούν τους επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων της Ηπείρου όπως την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας, των Δήμων και στις επιτροπές του ΕΟΤ.

Διαθέτουμε πλήρως οργανωμένο γραφείο στην Ηγουμενίτσα στο παλαιό λιμάνι, εξοπλισμένο με Η/Υ, φαξ, φωτοτυπικό, βιβλιοθήκη, έπιπλα γραφείου και γραμματειακή υποστήριξη από μια έμπειρη γραμματέα. Παρέχουμε ενημέρωση στα μέλη μας προωθώντας την εισερχόμενη αλληλογραφία που παραλαμβάνουμε για θέματα που αφορούν τον κλάδο, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια στηρίζοντας και προωθώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας.

Στόχος της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ είναι η καλλιέργεια αλληλεγγύης και συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος των επαγγελματιών του χώρου με σκοπό την αναβάθμιση του ηπειρωτικού τουρισμού.

Παρέχουμε προβολή και διαφήμιση των καταλυμάτων σε τοπικές και διεθνείς αγορές μέσω τουριστικών εκθέσεων, συνεδρίων, ημερίδων, διαφημιστικών καρτών και των ιστοσελίδων που έχουμε δημιουργήσει για αυτό το σκοπό. Διαθέτουμε στο γραφείο μας μια μεγάλη βάση δεδομένων με στοιχεία διεθνών και εγχώριων τουριστικών γραφείων για συνεργασία με τα μέλη μας.

Η Ομοσπονδία έχει αναλάβει στο παρελθόν την πρακτική άσκηση μεγάλου αριθμού μαθητών ΙΕΚ – ΤΕΙ και ΚΕΚ., καθώς και την διεκπεραίωση των παρακάτω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:

  • Εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη DI.PO.NET του προγράμματος EQUAL «Εκπαίδευση και απασχόληση ΑμΕΑ μέσα από την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής της περιφέρειας Ηπείρου» 2006
  • Πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ με τίτλο « Πληροφορική »
  • Επιμορφωτικό πρόγραμμα « Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες» ( ΚΕΚ ΝΕΛΕ Θεσπρωτίας )
  • «Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης» ΕΣΠΑ 2007-2013.
  • Δημιουργία 2 θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του Εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013.
  • Συντονιστής εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ενδογενής Θεσπρωτική Ανάπτυξη » του προγράμματος Τοπικό σχέδιο δράσης για την προώθηση της απασχόλησης στην Θεσπρωτία . ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης) ΕΣΠΑ 2007-2013.

και πρόταση συμμετοχής στο παρακάτω πρόγραμμα :

  • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδας – Αλβανίας” ΕΣΠΑ 2007 – 2013.